4.advetná nedeľa

Rozhodnutia “Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.” (Mt 1,24) Nebojme sa prijať vo svojom živote rozhodnutiaRozhodnutia, ktoré nám Boh ponúka a o ktoré ho prosíme a stále veríme, že nám ich dá v pravý čas...

3.adventný týždeň

Posila v Pánovi   Dnešnú 3. Adventnú nedeľu (tzv. radostnú) zaznejú tieto slová: „Posilňujte ruky zoslabnuté, upevňujte chvejúce sa kolená“ (Iz 35,3). Možno cítiš, že Advent (alebo tvoje aktuálne obdobie) nevychádza podľa tvojich predstáv. Možno celkovo sa tvoje...

2.adventný týždeň

Pripravte cestu Pánovi „Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Marek 1,3Ježiš nás pozíva k pripravenosti. K pripravenosti na Jeho príchod. Božie vnímanie pripravenostiniekedy nemusí byť totožné s tým našim. Napríklad sv. Jozef spolu...

1.adventný týždeň

„Vstaň a choď“ Táto veta sa vo svätom písme nachádza viac krát. Ježiš touto vetou nabáda uzdravených chorých a hriešnikov na zmenu (Mt 9,9; Lk 17,19). Boh týmito slovami usmerňuje Jozefa ako ochrániť Máriu a malého Ježiša (Mt 2,20). V týchto dňoch Jozef tiež vstáva...