„Vstaň a choď“

Táto veta sa vo svätom písme nachádza viac krát. Ježiš touto vetou nabáda uzdravených chorých a hriešnikov na zmenu (Mt 9,9; Lk 17,19). Boh týmito slovami usmerňuje Jozefa ako ochrániť Máriu a malého Ježiša (Mt 2,20).

V týchto dňoch Jozef tiež vstáva a ide. Ide sa dať zapísať do svojho mesta Betlehem (Lk 2,4). Spolu s Máriou, ktorá čoskoro očakáva príchod Božieho syna. Táto cesta je určite náročná, ale napriek tomu idú!

Aj tebe dnes Ježiš hovorí „Vstaň a choď“. Máš opäť možnosť začať na sebe pracovať, hľadať seba samého a pripraviť sa na Boha, ktorí opäť príde za tebou na tento svet aby ťa zachránil.

 

Úloha:

Určite máš niečo, na čom by si chcel zapracovať. Dnešný týždeň si urči jednu vec, s ktorou „vstaneš a pôjdeš“, teda s ktorou začneš a budeš ju plniť minimálne tento týždeň (môžeš pokračovať celý advent alebo dokonca na stálo).

 Napr.: vstať skôr na rannú modlitbu, začať cvičiť, umyť každý deň riad, urobiť manželke kávu, miesto telky si prečítať písmo, zapracovať na sebadisciplíne,….

Dôležité je, aby tento cieľ bol reálny a splniteľný. Začni v maličkostiach! Dôležité je iba rozhodnutie vstať a ísť! O ostatné sa postará Boh.