Vízia

Našou túžbou je mať na Slovensku charakterných mužov, obetavých otcov, ktorí majú vybudovaný vzťah s Kristom.

agsdix-null

Spôsob formácie

Autenticita organizátorov a hostí (veci o ktorých hovoríme, máme prežité) a vhodným spôsobom ich cez modlitbu, prácu, vzor posúvame ďalej.

Cieľová skupina

Zameriavame sa formáciu dospelých mužov od 18-30 r. Je to kľúčové obdobie osamostatňovania, prijatia zodpovednosti, čas vzťahov- chodenia, manželstva, vstup do otcovstva.

Vysvetlenie loga 

Fúzy

 znak/symbol muža,

aby bolo na prvý pohľad jasne že myšlienkou týchto vikendoviek je identita muža – maskulinita.

Dom

Muž ako hlava rodiny by sa mal o svoju rodinu postarať, mal by zabezpečiť to, aby sa rodina cítila v bezpečí. Chlap by mal vytvoriť pre rodinu podmienky na pokojné a pohodové žitie napr. Postaviť/kúpiť dom, byt,…aby mala rodina svoje útočisko.

Kríž

 Muž je hlavou rodiny a Ježiš Kristus, je hlavou každého muža, kvôli tomu je na vrchu celého loga. Nesmieme na to zabudnúť že vďaka nemu my máme Život a Slobodu! Mali by sme našu rodinu viesť aj po duchovnej oblasti nakoľko Muž má byť kňazom v rodine.