Rozhodnutia

“Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.” (Mt 1,24)

Nebojme sa prijať vo svojom živote rozhodnutia
Rozhodnutia, ktoré nám Boh ponúka a o ktoré ho prosíme a stále veríme, že nám ich dá v pravý čas prijať.

Úloha na tento týždeň:
Prijmime aj my v našich životoch naše postavenie v rodine a pomôžme počas štedrovečerného dňa tak, aby bolo všetko na večeru pripravené.