Chlapské víkendovky

Čo znamená byť skutočne mužom? Svet nám ponúka veľa odpovedí, máloktorá je však tá správna. Prežiť život a nevedieť KTO SOM, je ako používať drahý tablet ako dosku na krájanie. Tablet síce “poslúži”, ale v skutočnosti tak stráca svoju hodnotu. Ak ho budeme používať len na krájanie, nikdy nevyužije svoj PLNÝ POTENCIÁL. 

Takisto je to aj s nami mužmi. Pohlavne sa RODÍŠ ako MUŽ,  CHARAKTEROVO naň musíš DOZRIEŤ. A presne o tomto sú CHLAPSKÉ VÍKENDOVKY.

Sme skupina mladých mužov, ktorí sa rozhodli charakterovo dozrievať. Poď s nami do toho a objav svoj PLNÝ POTENCIÁL.

o čom sú chlapské víkendovky

Bratstvo

Mužnosť odovzdá len z muža na muža. Výraznou črtou víkendoviek je zažiť bratstvo a zdielať sa o mužskom svete.

Worshopy zručností

Víkendy sú doprevádzané aj praktickými zručnosťami, čo by mal muž vedieť. Každý víkend prináša inú oblasť.

Prednásky

Vždy sa dozvieš niečo nové. Témy, ktoré Ťa prinútia sa zamyslieť a zmeniť Tvoje mužské rozmýšľanie. 

Duchovné sprevádzanie

Na víkendovke je možnosť spovede. Nechýbajú sv. omše a modlitba.

Ženský pohľad

Dávame príležitosť ženám, aby nám prišli ozrejmiť ich srdcové záležitosti.

Príroda

Vypadneme na víkend na chatu do prírody. Strava a ubytovanie zabezpečené v rámci ceny.

10. jubilejná víkendovka – Vzťahy na X-tú –
6-8.september 2024 (Lúčky pri RK)

Vzťahy na X-tú

…ja, Boh, žena, rodina a deti…

Hostia:

Kňaz, ktorý rozumie mužskej duši. Autor viacerých kníh, cez ktoré citlivo odkrýva otcovské zranenia a traumy. 

Cez svoje knihy, vlastné životné skúsenosti a mnohé stretnutia hovorí o otcovských ranách, bolesti a traumách. Rany síce odkrýva, ale ich nejatrí, naopak, ponúka pomoc, ktorou je Boh, spoločenstvo iných mužov i podpora okolia. Lebo každá rana sa môže stať svätou ranou a každá ničiaca bolesť tou, ktorá uzdravuje a buduje. 

Univerzitný kaplán doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.

Povedali po víkendovke

„Uvedomil som si svoje hodnoty, chyby v manželstve a stanovil ciele s prioritami. Pobyt na víkendovke
mi pomohol hlbšie sa zamyslieť nad cestou k Bohu. A nad tým, že ho už nikdy nechcem opustiť.“

„Mám viac budovať svoju vôľu, aby som viac na sebe pracoval a nezlyhával.“

„Vďaka krížovej ceste Boh zobral z môjho srdca strachy, ktoré sa tam ukrývali.“

„Juraj ma inšpiroval svojím pokojom, dobrotou, obetavosťou, vernou a oddanou službou, dodržiavanie záväzkov voči Bohu.“

„Počas tohto víkendu mi Boh ukázal nové rozmery života.“

Peter

„Povzbudzujúce bolo pre mňa vidieť, že tí chalani chcú na sebe pracovať.“

Jano

„Páčil sa mi pobyt v prírode, spontánne dialógy, veľa pohybu“

Fero