Pripravte cestu Pánovi

„Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Marek 1,3
Ježiš nás pozíva k pripravenosti. K pripravenosti na Jeho príchod. Božie vnímanie pripravenosti
niekedy nemusí byť totožné s tým našim. Napríklad sv. Jozef spolu s Pannou Máriou museli svoje
dieťa Ježiša, porodiť v maštali, pretože v hostinci nebolo pre nich miesto. Mohli by sme povedať, že
ich to zastihlo akoby nepripravených na danú situáciu, na pôrod, a pritom to tak plánoval sám Boh.
Pripravenosť nemusí vždy znamenať to, že všetko bude dokonalé (všetky darčeky nakúpené, celý byt
či dom uprataný, všetko navarené) ale skôr ide to byť otvorený pre Boží plán, tu a teraz. Preto
prežime Boží príchod vo svojom vnútri .Pripravme svoje srdce sv. spoveďou, aby sme sa ako sv. Jozef
a Panna Mária, mohli sústrediť iba na to najdôležitejšie- príchod Ježiša.

Úloha na tento týždeň:

vypustím menej dôležité veci a budem sa venovať viac modlitbe a Bohu,
alebo môžem ísť na sv. spoveď