Mužský strach

(Kde sú jeho korene a prečo je skrývaný)

Doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.

duchovný správca UPC Trenčín a VŠ učiteľ (docent) na dvoch univerzitách. Kňazom je viac ako 20. rokov. Vydal viaceré knihy a publikácie o mužskej identite.

 

V knižke ako bonus nájdeš:

  • Spytovanie svedomia slovenského junáka
  • Krížova cesta o mužskom strachu

Ako môžem získať knihu

 

1.Podpor náš projekt danou sumou a pošleme ti poštou knihu Mužský strach ZDARMA v hodnote 13.50€ (poštovné je na nás)

2.Potom nám zašli svoju adresu na mail info@chlapskevikendovky.sk , aby sme vedeli kam máme knihu poslať

Recenzie a kritiky

Chcel by som vyjadriť radosť z tejto publikácie, ktorá osvetľuje pre nás mužov veľmi významnú tému strachu. Juraj nás na víkendovkách a iných stretnutiach voviedol do tejto problematiky cez podnetné prednášky, kázne a aktivity. Taktiež nás konfrontoval prostredníctvom dotazníkov, ktoré následne pretavil do tejto knihy. Jej obsah teda otvára skryté svety a prakticky opisuje, ako sa strachu postaviť. Ďakujem v mene všetkých mladých mužov za formovanie cez tieto témy, s ktorými sa bežne nemáme ako stretnúť. Prajem Jurajovi, nech toto dielo a jeho ďalšia služba prinesie s Božou pomocou veľké ovocie..

Ing. Pavol Meliš – hlavný organizátor CHV

„Neboj sa, veď si už veľký chlap!“ Tieto alebo podobné slová určite počul nejeden chlapec, keď vyrastal. Dospelý muž by mal byť silný, mal by byť oporou, mal by veľa vydržať, zvládnuť… Aj preto môže byť pre chlapa ťažké pripustiť si, že sa bojí. Je však strach niečo, čo nie je alebo čo by nemalo byť súčasťou dospelého muža (veľkého chlapa)? Autor vo svojej knihe na základe analýzy rozhovorov a výpovedí mužov otvára dvere k poznaniu toho, čoho sa muži boja, aké ich strachy sa zvyknú kombinovať, aký to môže mať dosah, keď je strach potláčaný, keď sa kulminuje…

Mgr. Gabriel Baník, PhD., psychológ

Strach bol pre mňa vždy znakom slabosti; najmä v kruhu mužov akoby sa o ňom nemalo hovoriť. Vďaka tejto knihe som však dospel k presvedčeniu, že strach je niečo dynamické, vyvíja sa a má svoju príčinu. Rozhodne s ním treba pracovať, vedieť ho pomenovať a identifikovať, pretože inak nás bude paralyzovať a oberať o silu, ktorú ako muži nesieme. Kniha mi priniesla mnoho otázok aj mnoho odpovedí. Ukázala mi drsnú realitu, ale dokázala ma aj povzbudiť…

Filip Farkaš, univerzitný študent

Malá ochutnávka z knihy

#Čo je dnes iniciačné

Opakovane sme uviedli, že identita muža sa formuje problémom a ťažkosťami, spoznaním vlastných limitov a hraníc, keď sa chlapec alebo mladý muž stretáva sám so sebou. Napriek tomu, źe je to pravdepodobne vždy aj v dimenziách strachu či bezmocnosti, ide o niečo vzácne a hlboko formujúce. Vstúpeniu do inicácie môže predchádzať strach.

#Rešpektovať tempo muža

Aj vo výchove chlapcov a mladých mužov platí, že rozvíjať môžeme jedine to, čo je v nich a čo sme do nich výchovou vložili. Je veľmi dôležité oceňovať ich pozitívnou spätnou väzbou a pochvalou. To ich pohýňa dorpedu a motivuje rásť. Ak by však boli naše očakávania a méty, ktoré majú dosiahnuť veľmi vysoké, chlapci aj mladí muži zneistejú.

#Liek na mužský strach

Nebyť sám. Je tu Boh. Je tu spoločenstvo iných mužov (napr. Chlapské víkendovky – poznámka admina webu). Muži v okolí a kamaráti sa snažia o to isté. Netvária sa, že sú dokonalí, ale majú rovnaké problémy. A určite sa nimi podobne zaoberajú.

#Konfrontácia so strachom

Muži často na strach reagujú útekom alebo únikom. Tým svoj problém nevyriešia. Dôležité je so strachom sa konfrontovať. Je to ešte viac ako strach len prijať (dobre je to tak, nechám to tak a prijmem to.) Pri konfrontácii so strachom muž takéto situácie vyhľadáva a snaží sa hľadať nový spôsob, ako nimi prejsť.

#Mužská sebareflexia v tichu

Muž nemôže byť ľahkovážny a musí sa vedieť stíšiť. Potrebuje byť ticho, aby prišiel na niektoré veci. Je to nielen psychologická, ale aj duchovná potreba. V tichu hovorí Boh. V tichu sa muž môže lepšie započúvať do seba a do pravdy o sebe samom.