1.adventný týždeň

„Vstaň a choď“ Táto veta sa vo svätom písme nachádza viac krát. Ježiš touto vetou nabáda uzdravených chorých a hriešnikov na zmenu (Mt 9,9; Lk 17,19). Boh týmito slovami usmerňuje Jozefa ako ochrániť Máriu a malého Ježiša (Mt 2,20). V týchto dňoch Jozef tiež vstáva...